Aktualności,  Regionalne

Burmistrz bez zaufania

LUBAWKA. Podczas dzisiejszej (czwartek 28 maja) sesji rady miejskiej, burmistrz Ewa Kocemba zaprezentowała raport o stanie gminy Lubawka w 2019 r. oraz informację z wykonania zeszłorocznego budżetu. Rajcy udzielili sterniczce gminy absolutorium, ale nie przyznali wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez burmistrz Ewę Kocembę raportu o stanie gminy, rada podjęła debatę. Radni należący do nowo zawiązanego ugrupowania „Solidarni” przedstawili wspólne stanowisko w sprawie przedstawionego przez burmistrz raportu. Wskazali oni niezrealizowane przez gminę inwestycje dotyczące m.in. budowy wodociągu w Jarkowicach i Miszkowicach, sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim, rewitalizacji Parku Watra, renowacji budynku ratusza i remontów dróg publicznych w gminie. Rajcy zwrócili też uwagę na nieruszone problemy lubawskich przedszkoli oraz na fakt, że burmistrz nie podjęła żadnych działań w kierunku utworzenia w gminie budżetu obywatelskiego.
Burmistrz Ewa Kocemba odniosła się do zarzutów rady, tłumacząc, że samorząd nie zawsze jest w stanie zrealizować zaplanowane zadania. Wyjaśniała okoliczności, w których nie doszło do realizacji niektórych projektów. Zebrani dyskutowali też m.in. o problemach gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Za udzieleniem burmistrz wotum zaufania zagłosowało 5 radnych, przeciw żaden, od głosu wstrzymało się 9 radnych. Rada nie przyjęła uchwały, a tym samym nie udzieliła burmistrz wotum zaufania.

W drugiej części obrad skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 r. wraz z pozytywną opinią RIO. Radni jednogłośnie (14 głosami) udzielili burmistrz absolutorium.

Szerzej o tym w kolejnym wydaniu ID.

foto: Gmina Lubawka TV

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

61 − 55 =