Aktualności,  Kamienna Góra

Czerwona kartka dla burmistrza

KAMIENNA GÓRA. W środę 26 sierpnia podczas sesji radni, podobnie jak rok temu, nie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Januszowi Chodasewiczowi. Gros z nich zarzuca ojcu miasta bark współpracy z radą i wprowadzanie jej w błąd. Brak drugiego z rzędu wotum daje otwartą drogę do referendum. Czy znajdą się chętni, by je zorganizować?

Stosunkiem głosów: 2 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujących się – nie udzielili Januszowi Chodasewiczowi wotum zaufania. Nie udzielili go drugi rok z rzędu, co otwiera drogę do referendum o odwołanie ojca miasta – pod warunkiem, że będą chętni, by je zorganizować.Do tematu wrócimy.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

+ 45 = 49