Aktualności,  Kamienna Góra

Kolejne ostrzeżenie dla miasta

KAMIENNA GÓRA.  W listopadzie minionego roku burmistrz Janusz Chodasewicz zapewniał mieszkańców, że kondycja miejskich finansów jest bardzo dobra. Inaczej ocenia ją RIO, która w opinii z grudnia 2020 r.  jasno stwierdza, że sytuacja finansowa Kamiennej Góry jest bardzo trudna.

W grudniu 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała opinię w sprawie emisji obligacji komunalnych na 10 mln zł.  W ocenie RIO budżet Kamiennej Góry nie przekracza dopuszczalnych wskaźników zadłużenia. Opinia jest pozytywna, jednak znalazły się w niej liczne zastrzeżenia. Z końcem września 2020 r. zadłużenie gminy miejskiej wynosiło prawie 36 mln zł, z czego blisko 2 mln zł to tzw. zobowiązania wymagalne. RIO zwraca uwagę, że znaczna część nieopłaconych w terminie zobowiązań dotyczy wynagrodzeń pracowniczych.

– Wskazuje to na bardzo trudną sytuację finansową jednostki – ocenia skład orzekający i podkreśla, że powstanie zobowiązań wymagalnych narusza ustawę o finansach publicznych oraz świadczy o problemach z płynnością finansową miasta.

RIO stwierdza ponadto, że w Kamiennej Górze od lat na koniec roku budżetowego poziom zobowiązań wymagalnych jest wysoki, a wypłacalność miasta w perspektywie najbliższych lat jest obarczona ryzykiem.

Jest to już drugie ostrzeżenie RIO dla Kamiennej Góry w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Mimo to burmistrz planuje jeszcze w tym roku emisję kolejnych obligacji na 10 mln zł.

foto: ilustracyjne

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

2 + 6 =