Aktualności,  Regionalne

Lubawka bez podwyżki

GMINA LUBAWKA. Podczas sesji nadzwyczajnej w czwartek 21 stycznia lubawscy radni ponownie procedowali projekt uchwały o zmianie stawki za odbiór śmieci. Radni nie zgodzili się na proponowaną przez burmistrz Ewę Kocembę podwyżkę z 16 do 28 zł od osoby.

Podwyżka miałaby wejść w życie od 1 marca. Przed głosowaniem burmistrz Ewa Kocemba apelowała do radnych o poparcie projektu uchwały. Sterniczka gminy poinformowała radę, że przy obecnej stawce 16 zł od osoby w 2021 roku gminie grozi ok. 1,5 mln zł niedopłaty z powodu niezbilansowania systemu i rekompensat dla Sanikomu. Co miesiąc gmina dopłaca do śmieci 100 tys. zł z budżetu.

– Budżet w grudniu został uchwalony przy założeniu, że system będzie zbilansowany – mówiła Ewa Kocemba. – Jeżeli dzisiaj nie podejmiecie decyzji o urealnieniu wysokości opłat, w lutym lub w marcu staniemy przed koniecznością urealnienia budżetu. Pod znakiem zapytania staną zaplanowane inwestycje.

Radna Aldona Ochmańska przyznała, że podwyżka jest nieunikniona, ale potrzebne jest uszczelnienie systemu pobierania opłat. Radna postulowała też podwyżkę dwustopniową. Burmistrz Ewa Kocemba odparła, że nie ma takiej możliwości, chyba że radni złożą taki wniosek.

9 radnych obecnych na obradach opowiedziało się przeciwko podwyżce, 3 rajców wstrzymało się od głosu. Nikt nie poparł nowej stawki. 3 osoby były nieobecne na sesji.

foto: YouTube Gmina Lubawka TV

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

82 + = 88