Aktualności,  Kamienna Góra

Pasy bez oświetlenia

KAMIENNA GÓRA. W planach miasta było doświetlenie najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych. Burmistrz poinformował ostatnio, że gmina nie otrzymała dofinansowania na ten cel.

Modernizacja miejskiego oświetlenia ma zakończyć się do końca stycznia. Umowa nie obejmuje jednak przejść dla pieszych, poza kilkoma punktami. W lutym, po licznych wypadkach z udziałem pieszych, burmistrz Janusz Chodasewicz zapowiadał doświetlenie i oznakowanie świetlne 30 przejść dla pieszych na terenie miasta. Koszt tego zadania został wyceniony na blisko 300 tys. zł. Miasto wystąpiło o dotację na projekt w wysokości 150 tys. zł.
– Niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowania na doświetlenie przejść dla pieszych – mówił burmistrz podczas październikowej sesji.
Sternik miasta zapowiedział jednak, że pasy w najbardziej newralgicznych miejscach zostaną doświetlone z budżetu gminy. Które i kiedy, na razie nie wiadomo.

– Po zakończeniu projektu spodziewamy się znaczącej poprawy widoczności i warunków bezpieczeństwa na większości przejść dla pieszych –  wyjaśnia rzecznik ratusza Rafał Święcki. – Nasz wniosek do „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020″ nie otrzymał dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków. Chciałbym także podkreślić, że przejścia dla pieszych na terenie Kamiennej Góry znajdują się w gestii zarządców dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Nasze wystąpienia do tych instytucji w sprawie poprawy widoczności na przejściach nie zostały uwzględnione. Zdaniem zarządców tych dróg nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń doświetlających.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

+ 36 = 37