Aktualności,  Kamienna Góra

Patriotyczny podatek

KAMIENNA GÓRA. Samorząd rozpoczyna akcję „Bądź lokalnym patriotą. Płać podatki w swoim mieście”. 

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Samorząd zachęca, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dzięki nim realizowane są inwestycje publiczne w mieście, finansowany jest rozwój infrastruktury, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i oświata.
Według przepisów miejscem rozliczania osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kamiennej Górze, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Kamiennej Górze.
Jak rozliczyć podatek w mieście, w którym mieszkamy, a nie jesteśmy zameldowani? W formularzu PIT przy rozliczaniu rocznego podatku należy wskazać Kamienną Górę jako miejsce, w którym się mieszka oraz wpisać kamiennogórski urząd skarbowy (ul. Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra).
Jeśli dokonujemy zmiany miejsca zamieszkania w formularzu, powinniśmy o tym poinformować swego pracodawcę.
Jeśli złożyliśmy już formularz podatkowy, w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3 i zaktualizować miejsce zamieszkania. Można go złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać pocztą do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jak informuje rzecznik ratusza Rafał Święcki, w Kamiennej Górze wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rosną. Trzy lata temu było to niespełna 12 mln zł.
– Rok 2018 zamknęliśmy wpływami na poziomie 14 mln zł – mówi R. Święcki. – Dzięki udziałowi w PIT za rok 2019 do miejskiej kasy spłynęło ok. 15 mln. 2020 rok przyniesie podobną sumę. Jest to około 20 proc. wszystkich dochodów miasta.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

+ 24 = 26