Aktualności,  Kamienna Góra

Sława nauki z Kamiennej Góry

KAMIENNA GÓRA. 9 lipca 2020 roku minęła 120. rocznica urodzin Viktora Hamburgera. Pochodzący z Kamiennej Góry profesor zasłynął jako współodkrywca czynnika wzrostu nerwów. Jego współpracownicy otrzymali za te badania nagrodę Nobla. Noblistą był też promotor doktoratu badacza z naszego regionu.

Hamburger, pochodzący z fabrykanckiej rodziny kamiennogórskiej, był wybitnym badaczem i specjalistą w dziedzinie embriologii rozwojowej. Jest uznawany za współodkrywcę czynnika wzrostu nerwów. Jego uczniowie i współpracownicy – Stanley Cohen oraz Rita Levi-Montalcini, właśnie za to odkrycie otrzymali w 1986 roku nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Pominięcie wkładu kamiennogórzanina w te badania było szeroko komentowane. Laureatka Nobla w swoim odczycie nie tylko podziękowała Viktorowi Hamburgerowi za inspirację i wspólne badania, ale i dedykowała mu cały wykład noblowski wygłoszony podczas odbierania nagrody.

Od 2002 roku Society for Developmental Biology ustanawia nagrodę Viktor Hamburger Outstanding Educator Prize dla wybitnych nauczycieli. W 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie czytelni imienia prof. Viktora Hamburgera w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze w obecności córki naukowca, prof. Doris Sloan University of California w Berkeley w USA.
RG

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

74 − = 72