Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Zarząd powiatu bez wotum zaufania

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI. Podczas odbywającej się we wtorek 30 maja sesji rady powiatu rajcy nie udzielili wotum zaufania zarządowi. Za głosowało 8, a przeciw 9 radnych. 

Głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie powiatu. Nie obyło się bez licznych pytań o stan szpitala, który wciąż boryka się z tym samymi problemami, co przed 4 laty. Nie brakowało pytań o stan PKS czy DPS – czyli spółki i jednostki podległych kamiennogórskiemu starostwu.

W głosowaniu za udzieleniem wotum zagłosowało 8 rajców, a 9 było przeciw. W ten sposób zarząd nie otrzymał wotum zaufania.

Radni w dalszej kolejności zajęli się głosowaniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2022 rok. Uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.

Dalej obywało się głosowanie o udzieleniu zarządowi absolutorium za 2022 rok, w którym jednogłośnie radni głosowali za.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

80 − 71 =