Aktualności,  Regionalne

Znowu nie wybrali

LUBAWKA. Już trzeci konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce zakończył się niepowodzeniem. Tym razem ofertę złożył jeden kandydat. Nie został zatrudniony ze względu na brak doświadczenia.

Jak informuje urząd miasta w Lubawce, kandydat pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zaprezentował swoją koncepcję funkcjonowania MGOK.  Komisja konkursowa zdecydowała nie rekomendować jego kandydatury. Zdaniem członków komisji przedstawiony program oraz brak doświadczenia w zarządzaniu środkami publicznymi i zasobami ludzkimi „nie gwarantują należytego sprawowania funkcji”. Stanowisko komisji podtrzymała burmistrz Ewa Kocemba. Nabór nie został rozstrzygnięty.

foto: Dom Kultury w Lubawce

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

14 + = 23