Aktualności,  Kamienna Góra

Bezpłatne szkolenie w ratuszu

KAMIENNA GÓRA. Jak starać się o środki unijne na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego? Dowiedzą się ci, którzy wezmą udział w spotkaniu planowanym na czwartek 21 września w ratuszu.

Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska przygotowuje nabory wniosków na dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Dolnego Śląska.

W związku z tym w ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców. Zaplanowano je na czwartek 21 września o godzinie 15:30 w Sali Witrażowej urzędu.
W trakcie spotkania doradca przekaże informacje, na jaki zakres inwestycji można aplikować, jakie są potrzebne dokumenty i jaki jest poziom dofinansowania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzi Karol Sadłowski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinach ekonomii i zarządzania projektami unijnymi. Jako wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Funduszy Europejskich był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad priorytetem miasta, w tym weryfikację i ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji. Od blisko 9 lata jako ekspert z dziedziny funduszy europejskich prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych.

Źródło i ilustracja: UM Kamienna Góra

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

× 1 = 6