Aktualności,  Kamienna Góra

Dni otwarte dla kandydatów

14 października od 8.00 do 15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przy ulicy Lubawskiej będzie dyżurował pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 119, 120). Mundurowi zapraszają zainteresowanych podjęciem służby w policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach.

Więcej informacji dotyczących bieżących naborów oraz kryteriów można znaleźć na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w zakładce PRACA/służba w policji

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

41 + = 46