Aktualności,  Regionalne

Dotacje rozdane

GMINA KAMIENNA GÓRA. Wójt Patryk Straus rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, ratownictwa i ochrony ludności oraz działalności charytatywnej.

Wnioski złożyło 7 organizacji. Komisja konkursowa wszystkie z nich rozpatrzyła pozytywnie. Dotacje na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w łącznej wysokości 18 946 zł trafiły do: PTTK Oddział Ziemi Kamiennogórskiej, Stowarzyszenia Podaj Rękę Kamienna Góra, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Klubu Sportów Walki Fight Club Lubawka oraz Koła Gospodyń Wiejskich Folk w Przedwojowie.
Na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dotację w wysokości 6500 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Pisarzowice. Wójt przyznał również 4500 zł dofinansowania na działalność charytatywną Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Razem.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

1 + 5 =