Aktualności,  Kamienna Góra

Ile będą kosztować obligacje?

KAMIENNA GÓRA. W środę 18 listopada burmistrz Janusz Chodasewicz ogłosił konkurs ofert na przeprowadzenie procesu nabycia obligacji komunalnych. Samorząd zamierza wyemitować obligacje o wartości 10 mln zł, które zostaną przeznaczone na spłatę aktualnego zadłużenia.

Wybrany ma zostać oferent, który przedstawi najkorzystniejsze dla miasta warunki emisji, m.in.: wysokość marży dodanej do zmiennej stopy procentowej wykupu, prowizję za usługi oraz wynagrodzenie tzw. agenta emisji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 3 grudnia.

Obligacje o łącznej wartości 10 mln zł zostaną wyemitowane w sześciu seriach od 1,5 do 2 mln zł. Miasto będzie musiało wykupić je w latach 2024-2034, po zmiennym oprocentowaniu, z dochodów własnych lub budżetu gminy. Pieniądze z emisji obligacji mają zostać przeznaczone na spłatę 6,5 mln zł kredytu krótkoterminowego oraz opłacenie faktur za prowadzone aktualnie inwestycje: remont CK, oświetlenie i ścieżkę rowerową, przebudowę sali gimnastycznej w SP nr 1 oraz przebudowę ul. Jana Pawła II.

foto: ilustracyjne

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

− 1 = 4