Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Wynagrodzenie wójta obcięte

GMINA MARCISZÓW. Od 1 lipca wójt gminy Marciszów Wiesław Cepielik (na zdjęciu) zarobi mniej. Tak dziś (24 czerwca) na sesji zdecydowali radni. Ich decyzja jest następstwem wadliwie złożonego wniosku do funduszu Polski Ład. Samorząd miał wnioskować o 9,5 mln zł na inwestycje, a dokumenty złożył na łącznie 9,5 tys. zł.

Wiceprzewodniczący rady gminy Dawid Chęciński zaproponował w czasie sesji wniosek o ustaleniu w nowym wymiarze wynagrodzenia wójta. Propozycję wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad poparła większość rajców. Następnie 12 z nich zagłosowało za tym (2 przeciw, 0 wstrzymujących się), by od  lipca szef samorządu otrzymywał: 8 200 zł – wynagrodzenia podstawowego, 2 320 zł – dodatku funkcyjnego, 30 proc. dodatku specjalnego oraz dodatek za wysługę lat.

Od listopada 2021 roku wynagrodzenie zasadnicze wójta Wiesława Cepielika wynosiło 10 250 zł, 2 700 zł stanowił dodatek funkcyjny, plus 30 proc. dodatek specjalny, plus dodatek za wysługę lat.

Obecny na sesji mecenas Tomasz Łuczkowski wskazał radnym, że ich dzisiejsza decyzja o obniżeniu szefowi samorządu wynagrodzenia może zostać podważona przez nadzór prawny wojewody. To z uwagi na fakt, że projekt uchwały nie został złożony zgodnie z procedurą opisaną w statucie.

Więcej o tym w papierowym wydaniu ID.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

75 − 67 =