Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Konkurs o Sejmie

KAMIENNA GÓRA/POWIAT. Ponad 50 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra wzięli udział w konkursie wiedzy o Sejmie, którego inicjatorka była posłanka Iwona Krawczyk.

Konkursu odbywał się w Muzeum Tkactwa. Został przeprowadzony przez pracowników Wszechnicy Sejmowej i miał na celu poszerzenie wiedzy o polskim parlamentaryzmie.

Wydarzenie zostało podzielone na część wykładową i testową. Podczas prelekcji pracownicy Wszechnicy Sejmowej przedstawili młodzieży zarys historyczny parlamentaryzmu oraz tryb ustawodawczy, po czym odbyła się główna część wydarzenia, konkurs.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań sprawdzających wiedzę dot. trybu ustawodawczego, zasad i trybu powoływania posłów, senatorów, Prezydenta RP, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz wiedzy o współczesnym Sejmie.

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

36 + = 40