Aktualności,  Regionalne

Rozwój wspinaczki skałkowej

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI. W ramach projektu „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”, starostwo powiatowe zrealizowało w tym roku nową infrastrukturę wspinaczkową w 5 lokalizacjach na terenie gminy Lubawka. W piątek 29 listopada odbyło się podsumowanie projektu z udziałem wykonawcy, Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu poprzez rewitalizację istniejących rejonów wspinaczkowych oraz utworzenie nowych tras do wspinaczki skałkowej wraz z zagospodarowaniem turystycznym. Nowe trasy dla wspinaczy powstały na Zadziernej nad Bukówką, w rejonie Spękanych Skał w Miszkowicach, na ścianach Kamieniołomu pod Pustelnią oraz na górze Trzy Kawałki w okolicach Lubawki. Łącznie powstało i zostało odnowionych prawie 100 dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Efektem projektu jest również mini-przewodnik po trasach i film promocyjny, który można obejrzeć tutaj.
Całkowity koszt projektu to 26 180,23 euro, z czego 85 proc. to dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 proc. pochodzi ze  środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, natomiast 10 proc. to wkład własny powiatu kamiennogórskiego.

foto: ilustracyjne

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

8 + 1 =