Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

II sesja rady miejskiej

KAMIENNA GÓRA. Sesja Rady Miasta w Kamiennej Górze odbędzie się we wtorek 28 maja o godz. 13.00.

W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w latach 2024-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

 

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

81 ÷ 9 =