_temat_dnia,  Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Imię: Poczta, Nazwisko: Polska. Nocne maile do samorządów

KAMIENNA GÓRA/POWIAT/KRAJ. Dzisiejszej nocy (22/23 kwietnia) samorządowcy dostali maile od Poczty Polskiej, która wnioskuje o do gmin o wydanie spisów wyborczych pocztowemu operatorowi. Kuriozalne, pod wnioskiem nie podpisała się nikt. Pismo kończy się sformułowaniem „Z wyrazami szacunku Poczta Polska.

Samorządowcy mieliby dane mieszkańców przekazać operatorowi pocztowemu w ciągu dwóch dni roboczych, czyli do piątku. Wielu włodarzy gmin i miast w naszym regionie oraz w kraju uważa, że wydanie danych mieszkańców może oznaczać utratę ich praw.
– Kiedy dziś rano o tym usłyszałam, od razu zadzwoniłam do urzędu miasta, chcąc zakazać urzędnikom wydania moich danych. Pani, z którą rozmawiałam powiedziała, że nie wie, co w tej sytuacji zrobić – mówi Halina Kumorek z Kamiennej Góry. – Nie zgadzam się na wydanie moich danych, które są chronione prawem.
Nasza Czytelniczka podkreśla, że weźmie udział w wyborach tylko wtedy, gdy będą się odbywać w lokalu wyborczym. Na żadne głosowanie korespondencyjne się nie zgadza.
– Nie widzę możliwości wydania tych danych. Nie widzę podstaw prawnych ku temu – mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodaswicz. – Sprawę analizują w tej chwili nasi prawnicy, kiedy skończą, odpiszemy Poczcie Polskiej.
Burmistrz Kamiennej Góry przytacza opinię szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który podkreśla: „Podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.”
Samorządowcy podkreślają też, że o godzinie 1:30 na zwykłe służbowe skrzynki dostali tak naprawdę coś w rodzaju spamu, pod którym podpisała się „Poczta Polska”.
– Nie ma tam odpisu osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy, ale jest żądanie, byśmy odesłali dane ze spisu wyborców opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym za pośrednictwem ePUAP – mówi wójt Patryk Straus. – Nie wydamy tych danych. Wezwiemy natomiast autora maila do uwiarygodnienia wniosku Poczty Polskiej podpisem, jak również do podania podstawy prawnej, na mocy której Poczta Polska ma występować w tej sprawie.

Wkrótce więcej o tym w ID-24.pl i na naszym Facebooku

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

62 − 55 =