Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Konferencja Lewicy

KAMIENNA GÓRA. We wtorek z rana w Muzeum Tkactwa zjawili się posłowie Lewicy Robert Obaz i Maciej Kopiec (obaj na zdjęciu). Spotkaniu towarzyszyła krótka konferencja prasowa. Po niej parlamentarzyści rozmawiali z kilkoma działaczami z miasta.

Na wtorek na godzinę 9:00 w całym województwie zaplanowano spotkania z posłami Lewicy, którzy promują społeczną ustawę o wdowiej rencie.

W czasie spotkań z mediami mowa miała być nie tylko o projekcie „Renta Wdowia”, ale również o konieczności podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Niestety, posłowie Obaz i Kopiec podczas konferencji prasowej nie podali żadnych szczegółów.

Maciej Kopiec, poseł z Rybnika, skupił się za to na CPK i wygłosił krytyczne stanowisko Lewicy w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obaj z posłem Obazem podkreślali, że jest on zbędny, a przygotowania do budowy kolei szybkich prędkości dalekie od ideału.

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

+ 82 = 86