Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Liderzy Kamiennej Góry

KAMIENNA GÓRA. Uczniowie ZSZiO uczestniczyli w projekcie finansowanym przez urząd miasta w Kamiennej Górze pn. „Liderzy Kamiennej Góry”.

Program polegał między innymi na treningu umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie czy radzenie sobie ze stresem. Częścią projektu było omówienie zagadnień zdrowego stylu życia oraz substancji psychoaktywnych i ich wpływu na nasze życie i zdrowie.

Uczestnicy w trakcie warsztatu zdobyli wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości, a w konsekwencji zachowań agresywnych. Młodzież zgłębiła również problemy różnych rodzajów przemocy: fizycznej, werbalnej, ekonomicznej
i seksualnej. Uczniowie zapoznali się z moralnymi, psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych.

Wsp.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

4 ÷ 1 =