Aktualności,  Kamienna Góra

Miasto przejęło strefę parkowania

KAMIENNA GÓRA. – Rozstrzygnęliśmy przetarg na dzierżawę 14 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze – informuj Rafał Święcki, rzecznik ratusza.  1 czerwca urząd miasta przejmie administrowanie płatnymi parkingami w mieście. Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

Kamienna Góra wydzierżawi parkometry od dotychczasowego operatora Strefy Płatnego Parkowania. Firma PPUH DEJW Dawid Biernat zaoferowała najniższą cenę w przetargu – nieco ponad 259 tys złotych. W sumie oferty złożyło dwóch przedsiębiorców.

Zwycięzca będzie także musiał: dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat, oprogramowanie do zdalnego i stacjonarnego zarządzania strefą oraz przeszkolić naszych pracowników w posługiwaniu się tym systemem. Umowa została zawarta na dwa lata.

14 parkometrów pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach:

pl. Wolności
ul. Stara
ul. Parkowa (2 szt.)
ul. Krótka
ul. Młyńska
ul. Browarowa (2 szt.)
ul. Łużycka
plac Grunwaldzki
ul. Słoneczna
ul. Broniewskiego
ul. Sienkiewicza
ul. Księcia Bolka I

Ich dostawca w najbliższym czasie musi je odświeżyć i naprawić jeśli są uszkodzone. Kontrolami wnoszenia opłat zajmą się zatrudnieni przez urząd pracownicy. Będą one przeprowadzane w sposób ciągły. Ceny za postój w strefie pozostają bez zmian:

za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) – 1 zł
za pierwszą godzinę parkowania – 2 zł
za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł
za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł
za czwartą i następną godzinę parkowania – 2 zł
abonament na okaziciela – 110 zł
abonament dla mieszkańca – 20 zł

  • Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

2 + 6 =