Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne,  Sport

OkrzeszynClimb

POWIAT KAMIENNOGÓSKI. Starostwo kontynuuje rozwój rejonów wspinaczkowych i systematycznie poszerza ofertę turystyczną regionu. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko zagospodarowane zostaną kolejne formacje skalne, tym razem w Okrzeszynie, umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej.

Prace nad projektem OkrzeszynClimb wchodzą w ostateczną fazę. Podczas badań terenowych specjaliści ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mamy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny i prace mogą postępować.

Na przełomie lipca razem z wykonawcą, Wałbrzyskim Klubem Górskim i Jaskiniowym oraz przedstawicielem nadleśnictwa uzgodniono przebieg dróg wspinaczkowych oraz lokalizacje, w których zainstalowana zostanie infrastruktura towarzysząca (ławy, tablice). Wykonawca przystąpił już do oczyszczania ścian skalnych i montażu punktów asekuracyjnych.

Końcowym etapem będzie piknik ekologiczny połączony z pokazem wspinaczkowym, w którym wezmą udział osoby z niepełnosprawnością – podopieczni POW – ŚDS.

Projekt powiatu kamiennogórskiego pn. Okrzeszyn Climb zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000 zł.

Realizacja wszystkich projektów wspinaczkowych na przestrzeni ostatnich 3 lat nie byłaby możliwa bez współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, które wspiera rozwój turystyki aktywnej w powiecie kamiennogórskim.

Projekt OkrzeszynClimb powstaje także przy współpracy z pracownikami Toyoty, PKS Kamienna Góra, Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia – Środowiskowym Domem Samopomocy, Fundacją J-EN-KI oraz Spółdzielnią Mleczarską Kamos.
Wsp.
FOTO: powiat kamiennogórski

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

− 3 = 1