_temat_dnia,  Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Powstanie stacja paliw

BOGUSZÓW-GORCE. Wielu mieszkańców pyta o stację paliw w gminie. Burmistrz Sylwia Dąbrowska właśnie poinformowała o tym, że jest inwestor na budowę stację paliw płynnych i gazowych.

Inwestycje planowana jest przy ul. Wałbrzyskiej. W czerwcu 2022 roku do tutejszego organu wpłynął wniosek Inwestora – Ferma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Baczynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i zewnętrzną oraz urządzeniami budowlanymi w Boguszowie-Gorcach.

W styczniu 2023 roku wydana została decyzja burmistrza Boguszowa-Gorc ustalająca środowiskowe zgody na realizację tej inwestycji. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania przez inwestor decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektowana stacja paliw będzie prowadziła sprzedaż detaliczną paliw płynnych (oleju napędowego i benzyny) oraz gazu płynnego LPG.

W ramach inwestycji projektowane są:
– pawilon stacji paliw o funkcji handlowej, gastronomicznej, sanitarno-socjalnej; budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, podzielony na dwie funkcjonalne części: sklep ze strefą kasową wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami i zapleczem oraz część gastronomiczną,
– dwa podziemne zbiorniki do magazynowania paliw (stalowe, dwupłaszczowe, o pojemności 50 m sześc. każdy),
– jeden zbiornik podziemny na LPG o pojemności 10 m sześc.,
– jeden zbiornik podziemny na LPG do celów grzewczych o pojemności 6,4 m sześc.,
– wydzielone stanowisko zlewu paliw płynnych i LPG,
– instalacja paliwowa łącząca zbiorniki z dystrybutorami oraz maszty oddechowe,
– wiaty nad dystrybutorami do tankowania pojazdów osobowych,
– separator koalescencyjny, osadnik i separator tłuszczu,
– stanowisko serwisowe:kompresor, odkurzacz,
– pylon cenowy LED o wys. 8 m,
– pojemniki na odpady,
– ogródek letni,
– elementy informacyjno-reklamowe,
– drogi wewnętrzne, chodniki,
– nawierzchnie szczelne w rejonie rozładunku i dystrybucji paliwa,
– instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu oraz przyłącza mediów,
– miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,
– klatka do magazynowania butli LPG (do 20 szt.),
– oświetlenie zewnętrzne,
– mury oporowe.

PW
FOTO: UM Boguszów-Gorce

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

− 2 = 8