Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Przetarg na mieszkanie – SML-W „Krokus” Ogorzelec

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „KROKUS” w Ogorzelcu ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony  na  zawarcie umowy notarialnej o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  położonego  w  Ogorzelec Nr 56/10 o  pow. użytkowej 92,00 m 2  Typu M – 6.

opis:

Lokal mieści się na III piętrze (IV kondygnacja) w budynku wielorodzinnym, zbudowany w roku 1993 systemem tradycyjnym. Lokal składa się czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, hool-jadalnia, łazienka i wc.

Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 12,30 m2 oraz balkon-taras o powierzchni 12,50 m2.

Lokal wyposażony jest we wszystkie instalacje istniejące na działce (wod.-kan, gaz, prąd , c.o z kotłowni).


Przetarg odbędzie się w dniu
17.02.2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ogorzelec Nr 57

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia w kasie spółdzielni lub na konto do dnia 16.02.2021r. do godz. 14.00 wadium w wysokości 11 540,00,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100), które zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia prawa odrębnej własności lokalu uczestnikowi, który wygra przetarg.


Warunkiem spisania umowy notarialnej jest wpłacenie zaoferowanej kwoty w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena wywoławcza mieszkania określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi

115 400,00 zł ( słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta zł 00/100)


Informację o przetargu oraz zapoznanie się z regulaminem przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tj. Ogorzelec 57 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą do kontaktu jest Prezes Spółdzielni tel. 75 746 41 11, kom. 605 175 605.


Mieszkanie zostanie udostępnione do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym z osobą do kontaktu.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

KROKUS w Ogorzelcu

(TS)

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

− 4 = 2