_temat_dnia,  Aktualności,  Bez kategorii,  Kamienna Góra,  Regionalne

Ustalili wynagrodzenie burmistrza Lubawki

GMINA LUBAWKA. Rada Gminy Lubawka ustaliła na dzisiejszej sesji (czwartek 23 maja) wynagrodzenie burmistrza Andrzeja Wojdyły. 

Głosowanie poprzedziła dyskusja. Autor projektu zakładającego maksymalne wynagrodzenie – przewodniczący rady Arkadiusz Wierciński podkreślił, że praca burmistrza ma szeroki zakres. Charakteryzuje się nie tylko nienormowanym trybem pracy, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialnością. Jak powiedział przewodniczący Wierciński, nie widział dotychczas, by stosowana „metoda kija” przekładała się na efektywną pracę, dlatego jest za tym, by Andrzej Wojdyła otrzymał na starcie najwyższe możliwe wynagrodzenie.

Głos zabrał m.in. radny Mariusz Głód, który chciał najniższego możliwego wynagrodzenia dla burmistrza. Radna Arleta Sikora chciała jakoś te kwotę wypośrodkować, podobnie radny Oskar Najdek.

Rada głosowała zgłoszone przez wymienionych wyżej rajców wnioski formalne, lecz żaden z nich nie zyskał wymaganej większości. Podobnie było z projektem uchwały opracowanym przez przewodniczącego Wiercińskiego.

Ostatecznie rada uzgodniła, że wynagrodzenie zasadnicze Andrzeja Wojdyły wynosić będzie 9 500 zł, plus dodatek funkcyjny w kwocie 3 150 zł, dodatek specjalny – 3 795 zł oraz dodatek za wysługę lat – wyliczany indywidualnie zgodnie z przepisami. Wszystkie kwoty to wartość brutto.

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 2  przeciw, 0 wstrzymujących się (jeden radny był nieobecny na posiedzeniu – przyp. red.).

 

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

7 × = 70