Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Utworzą spółdzielnię energetyczną

CZADRÓW/POWIAT KAMIENNOGÓRSKI. 1 marca w Czadrowie, w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczosci Gminy Kamienna Góra, odbyło się podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie gmin Kamienna Góra, Lubawka, Czarny Bór, a także przedsiębiorstwa Sanikom Sp. z o.o. Na spotkaniu byli obecni wójt Patryk Straus, zastępca burmistrza Sławomir Antoniewski, wójt Adam Górecki oraz prezes Edward Kaczor.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna długą drogę do zarejestrowania spółdzielni energetycznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz biogazu przez interesariuszy podpisanego dziś porozumienia. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem analizy biznesowej i koncepcji funkcjonowania nowej organizacji. Zawiązanie spółdzielni otwiera drogę do możliwości pozyskania finansowania na prace projektowe oraz budowę odnawialnych źródeł i magazynów energii. W ramach spółdzielni, jej członkowie planują budowę różnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych oraz instalacji produkujących biogaz, który może zostać przekształcony w energię elektryczną lub wykorzystany do zasilania pojazdów.

W związku z ograniczeniami prawnymi członkami spółdzielni mogą być maksymalnie trzy sąsiadujące gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie. Prace rozpoczynają się dziś, a spodziewane efekty powinny być widoczne już w przyszłym roku. Za koordynację prac związanych z utworzeniem spółdzielni odpowiedzialny jest Inkubator Przedsiębiorczości.

– Spółdzielnia jest rozwiązaniem pozwalającym w przyszłości znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby naszego samorządu. To tania energia dla szkół, urzędu czy oświetlenia ulicznego – mówi wójt Patryk Straus.

– Spółdzielnię energetyczną pierwotnie będą tworzyły 4 podmioty (3 gminy oraz Sanikom), lecz docelowo zakładamy zaproszenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców, którzy również będą mieli dostęp do taniej i zielonej energii – dodaje Krzysztof Solarz, szef Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

37 − = 33