Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne,  Sport

Zaproszenie na event nad Bukówką (ts)

MISZKOWICE/GMINA LUBAWKA. Cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować projekt, który pozwoli wielu turystom i mieszkańcom regionu spędzić czas nad Zbiornikiem Bukówka. Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Projekt „Łączy nas Bóbr” został stworzony z myślą o aktywizacji turystycznej regionu cechującego się ogromnym potencjałem przyrodniczym oraz kulturowym. Zrealizowany został w partnerstwie dwóch gmin: gminy Lubawka i Miasta Zaclerz, którym przyświecał cel wykorzystania i rozwijania oferty turystycznej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy, w zakresie budowy, rozbudowy i podniesienia standardu technicznego obiektów turystycznych, bez nachalnej ingerencji w naturalne środowisko.

Punktem całego przedsięwzięcia był zbiornik wodny Bukówka w gminie Lubawka. To właśnie wokół niego stworzono kompleks turystyczno-rekreacyjny, na który składa się wiele obiektów i elementów infrastrukturalnych. Wokół zbiornika powstała ścieżka pieszo-rowerowa, z nieumocnioną i półprzepuszczalną nawierzchnią, na trasie której zostały wybudowane dwa pomosty nad rzeką Bóbr i potokiem Bachorzyna oraz doposażono ten teren w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto wybudowane zostały dwa budynki sanitarne oraz dwa slipy do spławiania łodzi w miejscowości Paprotki i Miszkowice.

Z myślą o turystach, w miejscowości Miszkowice, powstał kompleks rekreacyjny składający się z wiaty biesiadnej z wyposażeniem w ławkostoły, boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz parking dla samochodów. Ponadto na 15 kilometrowym szlaku Jana Amosa Komeńskiego, Miasto Žacléř wybudowało pomnik J. A. Komeńskiego, który jest mozaiką w postaci okrągłego labiryntu, z wizerunkiem wielkiego filozofa, wykonanego w brązie oraz odnowiło ponad 3 km ścieżek pieszo-rowerowych.

Turyści będą mogli skorzystać z wielojęzycznego przewodnika oraz mapy turystycznej.

Już dziś zapraszamy do udziału w evencie podsumowującym, który odbędzie się 19 maja nad zbiornikiem Bukówka w Miszkowicach.

ts

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

5 + 5 =