Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne,  Sport

Adam Małysz w Lubawce

LUBAWKA. We wtorek 5 września skocznię narciarską HS-94 Krucza Skała odwiedził prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Mistrz przybył na skocznię razem z Maciejem Maciusiakiem, który jest koordynatorem Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Orlen Szukamy Następców Mistrza”. To pierwsza wizyta Adama Małysza w Lubawce.

Została zainicjowana przez radnego Rafała Czurę oraz dyrektora MGOK Marcina Makasia. Uczestniczył w niej również obecny prezes klubu LUKS-SKI Lubawka Jan Szymiczek oraz Katarzyna Postrach z MGOK. Pierwsza część wizyty miała miejsce na skoczni, gdzie prezes PZN zapoznał się z charakterystyką obiektu oraz wyraził aprobatę dla reaktywacji skoków w regionie Dolnego Śląska. Udzielił również wskazówek, związanych z wykorzystaniem nowych technologii oraz zapewnił, że wesprze gminę Lubawka w pozyskiwaniu środków na budowę małych skoczni narciarskich oraz prowadzenie szkolenia w przyszłości.

– Wizyta Adama Małysza to zdecydowany krok w kierunku stworzenia dla dzieci i młodzieży naszego regionu nowej formy aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, jaką jest podstawowy trening skoków narciarskich. Wiemy jednak doskonale, że jakakolwiek inwestycja w skoki nie może odbywać się wyłącznie z pieniędzy gminy, ale musi wiązać się z pozyskaniem wsparcia środkami centralnymi. Cieszy nas to, że Prezes obiecał nam konkretną pomoc w tej materii – mówi radny Rafał Czura.

– Cieszę się, że niemożliwe dotychczas może stać się możliwe dzięki temu, że tak znana postać, jaką jest Adam Małysz, obiecała zaangażować się w reaktywację skoków w Lubawce – mówi Marcin Makaś, dyrektor MGOK.

Towarzyszący Małyszowi trener i koordynator Maciej Maciusiak (który kilkanaście lat temu skakał w Lubawce podczas zawodów – przyp. red.) zadeklarował, że w przypadku reaktywacji treningów, PZN przekaże na rzecz klubu LUKS-SKI nieodpłatne komplety sprzętu, a on sam merytorycznie będzie wspierał trenera, szkolącego dzieci w Lubawce.

Druga część wizyty odbyła się w Urzędzie Miasta w Lubawce, gdzie prezes PZN spotkał się z burmistrz Ewą Kocembą oraz jej zastępcą Sławomirem Antoniewskim.

Najbliższą imprezą, jaka odbędzie się na lubawskim obiekcie, będzie Bieg Kruczej Skały, zaplanowany na 8 października. Biegacze będą pokonywać skocznię od dojazdu na sam szczyt, w formule „NORMAL” zakładającej jeden podbieg oraz formule „MAMUT” tworzonej we współpracy ze skocznią mamucią w Oberstdorfie, zakładającej trzykrotny bieg i zbieg ze skoczni.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

× 1 = 2