Aktualności,  Regionalne

Centrum logistyczne w planie

LUBAWKA. W poniedziałek 1 marca w urzędzie miasta odbędzie się spotkanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która zakłada przeznaczenie terenu pod Lubawką pod budowę centrum logistycznego.

Projekt planu miejscowego zakłada przeznaczenie terenów przy trasie S3 między Lubawką a Bukówką pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Plan jest wyłożony do publicznego wglądu w urzędzie miasta i na stronie BIP do 19 marca.

Natomiast na poniedziałek 1 marca na godz. 15.00 zaplanowana jest otwarta dyskusja w urzędzie miasta. Mieszkańcy mogą wnosić uwagi do projektu do 9 kwietnia.

foto: ilustracyjne/Gmina Lubawka

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

1 + 3 =