Aktualności,  Kamienna Góra

Dwie oferty

KAMIENNA GÓRA. W konkursie na przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych dla gminy miejskiej Kamienna Góra o wartości 10 mln zł wpłynęły oferty dwóch domów maklerskich. Jeden z nich wycenił swoje usługi na ponad 200 tys. zł z marżą 2,55 proc., drugi na 120 tys. zł z marżą 2,5 proc.

Pierwszy z oferentów, NWAI Dom Maklerski SA z Warszawy, jest gotowy wyemitować obligację z marżą wysokości 2,55 proc. dodaną do stawki WIBOR, prowizją w wysokości 180 000,00 zł, opłatą dla agenta emisji 10 000,00 zł netto oraz opłatą dla agenta płatniczego 10 000,00 zł netto.

Drugą ofertę złożył Dom Maklerski BDM SA z Bielska-Białej, który proponuje marżę w wysokości 2,5 proc. dodaną do stawki WIBOR, prowizję dla oferenta 65 000, 00 zł, opłatę dla agenta emisji 14 760,00 zł brutto oraz opłatę dla agenta płatniczego 40 590,00 zł brutto.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

− 2 = 5