Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Ostatnie dni na 300+

REGION. Spóźnialskim zostało zaledwie sześć dni na wysłanie do ZUS wniosku o 300+. Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy korzystając z aplikacji mZUS.

W ramach programu „Dobry start” tylko na Dolnym Śląsku zostało złożonych 246 tys. wniosków na 337 tys. dzieci. To o 28,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Na konta dolnośląskich rodziców popłynęło 97,2 mln zł. W całej Polsce wpłynęło 3,29 mln wniosków dla 4,5 mln dzieci, na które wypłacony został 1,36 mld zł.

Dobry start” w 2021 i 2022:

Dolny Śląsk

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba dzieci,
na które
złożono
wnioski

Wypłacona kwota

Kraj

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba dzieci,
na które
złożono
wnioski

Wypłacona kwota

2022

246 555

336 776

97 203 300

2022

3 290 353

4 640 027

1 355 015 325

2021

225 613

308 199

88 744 800

2021

3 115 782

4 408 042

1 281 417 750

ZUS przyznaje świadczenie 300 plus w ramach programu „Dobry start”. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia a od kilku dni również przez aplikację mZUS.

– W ramach tego programu bez względu na swoje dochody, rodzice mogą dostać jednorazowo 300 zł, które można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów czy sprzętów potrzebnych dzieciom do nauki – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wyprawka przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 lat – przypomina.

Wniosek o wypłatę mogą złożyć rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– Pieniądze z „Dobrego startu” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Cała korespondencja jest przekazywana w formie elektronicznej – przypomina Kowalska-Matis.

ZUS

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

49 + = 55