Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Początek sesji o 14.00. Czy tym razem dojdzie do skutecznych zmian?

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się już dziś, czyli we wtorek 27 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej starostwa. Obrady będzie można śledzić na kanale YouTube starostwa. KLIKNIJ TUTAJ: https://www.youtube.com/watch?v=zczrizAMaTM

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVII z dnia 30 sierpnia 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim:
 Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowe Centrum Edukacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr VII/32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok. 
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Kamiennogórskiego instrumentem płatniczym.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

51 − = 42